Vat w budownictwie


Po wejściu Polski do UE budownictwo mieszkaniowe zostało objęte podstawową 22-proc. stawką VAT. Na mocy przepisów przejściowych do 31 grudnia 2007 r. do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, a także obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, stosuje się stawkę VAT w wysokości 7 proc. Do 30 czerwca 2008 r. osoby fizyczne mogą też występować o zwrot różnicy VAT za materiały.

http://dom.money.pl/wiadomosci/artykul/budowa;domu;coraz;drozsza,109,0,241773.html

0 komentarze:

Prześlij komentarz

 
Tomasz Kulig