Ograniczenie ilości akcji

Coż... w wyścigu między strachem a chciwością wygrywa u mnie to drugie. Raczej nie zredukuje w tym momencie udziału akcji. Co jednak zrobić z wolnymi środkami. Pewnie zainwestuje w jakiś fundusz z którego będę mógł przekonwertować w przyszłości jednostki na akcje (sic!).

Z drugiej strony chciwość pcha w inwestowanie za granicą, może nie w azjatyckie, ale Rumunia/Bułgaria albo zachodnie nieruchomości. Ale to może za miesiąc, w tym jestem nie przygotowany.

Tak sobie uzmysławiam, że nie za bardzo mam plan awaryjny w przypadku powtórki maja 2006. W zasadzie horyzont inwestycyjny raczej mi się wydłuża niż skraca, ale analizy makro z każdym tygodniem sprawiają, że czuję się niepewnie. Dobra, koniec gadania bzdur. Czas na decyzje.


Co do tego miesiąca. Na razie w grę wchodzą:

SKARBIEC - DEPOZYTOWY // 8% za poprzedni rok
http://www.mbank.com.pl/inwestycje/fundusze/fi.html?SKDE
30% Obligacje Skarbu Państwa, 70% Obligacje korporacyjne. W prospekcie pisali mimo wszystko o akcjach (10%).

mBank Stabilny // 20% za poprzedni rok
http://www.mbank.com.pl/inwestycje/fundusze/fi.html?MSTA
Strategia inwestycyjna mBanku polegająca na lokowaniu środków w najbardziej rentowne fundusze wybierane przez specjalistę. Max 35% portfela inwestowane jest w fundusze akcji, pozostała część w fundusze bezpieczne i lokaty.

http://www.inwestycje.pl/fundusze_inwestycyjne/profile_funduszy?d0=AIOP019
Nie notowany. Za 3 ostatnie miesiące 3-4%.
Polityka inwestycyjna: Prawie 100% wartości portfela Subfunduszu stanowią jednostki uczestnictwa subfunduszy AIG Global Funds, inwestujące między innymi w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. Środki Subfunduszu docelowo lokowane są w jednostki uczestnictwa następujących subfunduszy: do 50% aktywów w AIG Balanced World Fund, do 30% aktywów w AIG Emerging Markets Bond Fund oraz do 30% aktywów w AIG Global Emerging Markets Fund. AIG Balanced World Fund inwestuje w instrumenty o charakterze dłużnym emitowane przez rządy, instytucje finansowe i inne podmioty posiadające rating długoterminowy wydany przez agencję Standard&Poor’s na poziomie co najmniej BBB- oraz w instrumenty o charakterze udziałowym emitowane przez spółki notowane na rynkach Ameryki Północnej, Europy, Azji i Australii. AIG Emerging Markets Bond Fund inwestuje w instrumenty o charakterze dłużnym, emitowane przez rządy państw zaliczanych do kategorii rynków wschodzących i podmioty mające tam siedzibę, posiadające rating długoterminowy wydany przez agencję Standard&Poor’s na poziomie co najmniej C. AIG Global Emerging Markets Fund inwestuje w instrumenty o charakterze udziałowym emitowane przez spółki notowane na rynkach państw zaliczanych do kategorii wschodzących w Europie, na Środkowym Wschodzie, w Azji Południowo - Wschodniej oraz w Ameryce Południowej i Afryce.

Niestety 5000 tys. na wejście.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

 
Tomasz Kulig