SEB 1 i SEB 4 najlepsze w rankingu "Rzeczpospolitej" ostatnie 6 miesięcy

http://fundusze.wp.pl/POD,6,a,2,b,1,typ,2,wid,8912968,index.html

Subfundusz SEB 1 - Zrównoważonego Wzrostu
Strategia: do 70% akcje lub dłużne papiery wartościowe
http://stooq.com/q/?s=seb1.tfi&c=mx&t=l&a=lg&b=0

Subfundusz SEB 4
Strategia: max. 40% akcje, pozostałe obligacje i bony skarbowe
http://stooq.com/q/?s=seb4.tfi&c=mx&t=l&a=lg&b=0

0 komentarze:

Prześlij komentarz

 
Tomasz Kulig