Sawant

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sawant

Będzie skromniej i wydajniej

http://wyborcza.pl/1,76842,6196748,Bedzie_skromniej_i_wydajniej.html

10 lat za Azjatami

http://wojciechbialek.blox.pl/2009/01/10-lat-za-Azjatami.html

Soto del Henares
Startup, Shutdown and related matters

http://blogs.msdn.com/cbrumme/archive/2003/08/20/51504.aspx

Chiny hamują na potęgę

http://www.trystero.pl/archives/1432

Velocity of money

Całkiem ciekawa dyskusja. Polecam jeśli komuś się nudzi:


http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=17007&w=89868671&a=89868671

The Next Step in the Spam Control War: Greylisting by Evan Harris

Ostatnio maile wysyłane przez mój serwer dostają łupnia od poniższego mechanizmu:


Za wikipedią:


Greylisting (lub graylisting) to metoda ochrony kont poczty elektronicznej przed spamem. Serwer poczty, który używa metody greylistingu, odrzuca maile od nierozpoznanych nadawców. Jeśli taki mail został nadany ze stałego serwera poczty, to serwer ten po kilku godzinach ponowi próbę wysłania, którą akceptuje serwer odbiorcy. Jeśli poczta pochodzi z serwera rozsyłającego spam, na ogół nie jest wysyłana ponownie.


http://pl.wikipedia.org/wiki/Greylisting


A tutaj whitepaper autora pomysłu.


http://greylisting.org/articles/whitepaper.shtml

Exception handling - Resource Acquisition Is InitializationResource Acquisition Is Initialization, w skrócie RAII - popularny wzorzec projektowy w C++ i D. Technika łączy przejęcie i zwolnienie zasobu z inicjalizacją i deinicjalizacją zmiennych.

Przejęcie zasobu jest połączone z konstrukcją, a zwolnienie z automatyczną destrukcją zmiennej. Ponieważ wywołanie destruktora jest automatyczne gdy zmienna wyjdzie poza swój zasięg, jest zagwarantowane, że zasób zostanie zwolniony od razu gdy skończy się czas życia zmiennej. Jest to także prawdą przy wystąpieniu wyjątku. RAII jest kluczową koncepcją przy pisaniu kodu odpornego na wyjątki.

Technika RAII jest używana na przykład przy zakładaniu blokad wątków albo obsłudze plików.

Własność pamięci przydzielanej dynamicznie (za pomocą new) może być również kontrolowana za pomocą RAII. Do tego celu biblioteka standardowa C++ definiuje auto ptr. Czas życia dzielonych obiektów może być zarządzany przez smart pointer z semantyką dzielonej własności taki jak boost::shared_ptr definiowany przez bibliotekę Boost i oznaczony do włączenia do nowego standardu C++0x, lub Loki::SmartPtr z biblioteki Loki.

http://en.wikipedia.org/wiki/Resource_acquisition_is_initialization
http://pl.wikipedia.org/wiki/Resource_Acquisition_Is_Initialization


The approach of gaining exception safety through ordering and the ‘‘resource acquisition is
initialization’’ technique (§14.4) tends to be more elegant and more efficient than explicitly handling
errors using try-blocks. More problems with exception safety arise from a programmer ordering
code in unfortunate ways than from lack of specific exception-handling code. The basic rule of
ordering is not to destroy information before its replacement has been constructed and can be
assigned without the possibility of an exception.


http://www.research.att.com/~bs/3rd_safe.pdf
 Update:

From http://www.research.att.com/~bs/3rd_safe.pdf (E.6)

How can I define my types so that they don’t cause undefined behavior or leak resources?
The basic rules are:
[1] When updating an object, don’t destroy its old representation before a new representation
is completely constructed
and can replace the old one without risk of exceptions.
For example, see the implementations of v e c t o r :: o p e r a t o r =(), s a f e _ a s s i g n (), and
v e c t o r :: p u s h _ b a c k () in §E.3.
[2] Before throwing an exception, release every resource acquired that is not owned by
some (other) object.
[2a] The ‘‘resource acquisition is initialization’’ technique (§14.4) and the language rule
that partially constructed objects are destroyed to the extent that they were constructed
(§14.4.1) can be most helpful here. For example, see l e a k () in §E.2.
[2b] The u n i n i t i a l i z e d _ c o p y () algorithm and its cousins provide automatic release of
resources in case of failure to complete construction of a set of objects (§E.4.4).
[3] Before throwing an exception, make sure that every operand is in a valid state. That is,
leave each object in a state that allows it to be accessed and destroyed without causing
undefined behavior or an exception to be thrown from a destructor. For example, see
v e c t o r ’s assignment in §E.3.2.
[3a] Note that constructors are special in that when an exception is thrown from a constructor,
no object is left behind to be destroyed later. This implies that we don’t
have to establish an invariant and that we must be sure to release all resources
acquired during a failed construction before throwing an exception.
[3b] Note that destructors are special in that an exception thrown from a destructor
almost certainly leads to violation of invariants and/or calls to t e r m i n a t e ().

In practice, it can be surprisingly difficult to follow these rules. The primary reason is that
exceptions can be thrown from places where people don’t expect them. A good example is
s t d :: b a d _ a l l o c . Every function that directly or indirectly uses n e w or an a l l o c a t o r to acquire
memory can throw b a d _ a l l o c . In some programs, we can solve this particular problem by not
running out of memory. However, for programs that are meant to run for a long time or to
accept arbitrary amounts of input, we must expect to handle various failures to acquire
resources. Thus, we must assume every function capable of throwing an exception until we
have proved otherwise.

Lock object sharing with hashes

http://www.axantum.com/Blog/post/Lock-object-sharing-with-hashes.aspx

Terminator: Salvation


http://www.youtube.com/watch?v=EvuLyRiFdFs


http://terminatorsalvation.warnerbros.com/


http://www.imdb.com/title/tt0438488/

Hibernate once, resume many

http://blogs.msdn.com/astebner/archive/2004/12/01/273462.aspx


http://www.mp3car.com/vbulletin/winnt-based/97696-just-horm-only.html


http://www.windowsfordevices.com/articles/AT2000510792.html

Złotówka 2009 (blog Janusza Jankowiaka)

http://januszjankowiak.bblog.pl/wpis,dlaczego;zloty;jest;niepopularny,18412.html

Schemat Ponziego

http://www.manageria.pl/manageria/1,85811,6071136,Miliony_ze_znaczkow__ktorych_nie_bylo__Jak_narodzil.html


 

 
Tomasz Kulig