Polowanie na święty grall - concurrent collection

Poluje na pojemnik dający się bezproblemowo używać w programie wielowątkowym. Musi spełniać następujące parametry:


  • template'owy

  • nieblokujące dodawanie, złożoność najwyżej O(logN), najlepiej O(1)

  • nieblokujące kasowanie, złożoność nahwyżej O(n), najlepiej O(1)

  • możliwość iterowania po aktualnym "snapshocie" kolekcji

Czyli coś w rodzaju garbage collector'a z lepszą możliwością iteracji.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

 
Tomasz Kulig